logo

Innowacyjna produkcja paliw syntetycznych

Gwarantujemy rozwój zawodowy poprzez udział w ciekawych i prekursorskich projektach oraz pracę w innowacyjnym na skalę światową zakładzie produkcji syntetycznego paliwa.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i koleżeńską atmosferę pracy.

 

Osoby zainteresowane poniższymi ofertami prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego
na adres: kadry@ekobenz.pl

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesłanych aplikacji.

 

ZAKŁAD PRODUKCJI

Bogumiłów, ul. Zachodnia 10, 97-410 Kleszczów

 

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko

 

Główny technolog

Od kandydata na stanowisko Głównego technologa oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (chemiczne lub pokrewne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku związanym z prowa­dze­niem procesu /nadzorowaniem technologii w przedsiębiorstwie.
 • Doświadczenia w prowadzeniu dokumentacji technicznej.
 • Doświadczenia w tworzeniu instrukcji stanowiskowych, ruchowych, OPT itp.
 • Znajomości zasad zarządzania jakością (ISO).
 • Znajomości języka angielskiego/niemieckiego – dodatkowy atut.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Wysokich umiejętności analitycznych i umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.
 • Dobrej znajomości obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Mile widziana znajomość systemów DCS.
 • Znajomość programów (np. AutoCad, Chemcad) będzie dodatkowym atutem.
 • Czynnego prawo jazdy kat. B.
 • Dobrej organizacji pracy własnej, samodzielności.
 • Kreatywności, innowacyjności.

Zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie zgodności przebiegu procesów technologicznych z obowiązującą doku­mentacją i przepisami a w szczególności bieżąca analiza pracy poszczególnych węzłów technologicznych, parametrów, czasu pracy, ilości i jakości uzyskiwanego produktu, uzyskiwanych wskaźników zużycia surowców i czynników energetycznych.
 • Opracowywanie opisów procesów technologicznych i instrukcji ruchowych.
 • Współpraca przy prowadzeniu prac badawczych w zakresie dostarczenia założeń i nie­zbędnych danych dotyczących instalacji i procesów, których praca badawcza dotyczy.
 • Wprowadzanie i dokumentowanie zmian w procesach produkcyjnych.
 • Wykonywanie analiz zaburzeń technologicznych oraz wprowadzanie działań kory­gu­jących i zapobiegawczych.
 • Dokonywanie miesięcznych rozliczeń surowców, czynników energetycznych, wody oraz ścieków.
 • Prowadzenie Książki odstępstw i zaburzeń technologicznych.
 • Prowadzenie bilansu produkcji, ewidencji parametrów technologicznych.
 • Wykonywanie planów zużycia czynników energetycznych i wody.
 • Opracowywanie projektów norm zużycia surowców i czynników energetycznych.


Główny mechanik

Od kandydata na stanowisko Głównego mechanika oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (mechanika, mechatronika lub pokrewne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku związanym z utrzymaniem ciągłości ruchu.
 • Doświadczenia w prowadzeniu dokumentacji technicznej.
 • Mile widziane uprawnienia SEP dozorowe i eksploatacji do 1 kV.
 • Znajomości zagadnień związanych z dyrektywami: maszynową, niskonapięciową, kompatybilności elektromagnetycznej, narzędziową, ciśnieniową PED.
 • Umiejętności tworzenia dokumentacji techniczno-technologicznej.
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Wysokich umiejętności analitycznych i umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.
 • Czynnego prawo jazdy kat. B.
 • Dyspozycyjności, gotowości do wyjazdów służbowych.
 • Otwartości na nowe doświadczenia i zdobywanie wiedzy oraz umiejętności szybkiego jej przyswajania.
 • Znajomości języka angielskiego / niemieckiego - dodatkowy atut.
 • Dobrej organizacji pracy własnej, samodzielności.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór i kontrola prowadzonych prac montażowych.
 • Potwierdzanie poprawności wykonania prac realizowanych w ramach projektów inwestycyjnych.
 • Ocena dokumentacji powykonawczej, jakościowej, technicznej.
 • Udział w naradach, spotkaniach i uzgodnieniach z wykonawcami.
 • Nadzór na Utrzymaniem Ciągłości Ruchu w zakładzie.
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną i dokumentacją UDT.
 • Poszukiwanie dostawców części zamiennych i wystawianie zamówień.
 • Realizacja przeglądów i napraw.
 • Przygotowywanie koncepcji technicznych rozwiązań modernizacji, rozwoju i optymalizacji urządzeń.
 • Przygotowywanie projektów inwestycyjnych i zadań remontowych dot. systemów mechanicznych oraz ich prowadzenie.
 • Prowadzenie, opiniowanie dokumentacji technicznej.
 • Opracowywanie programów utrzymania ruchu.
 • Lokalizowanie skomplikowanych uszkodzeń i awarii we współpracy z wewnętrznymi służbami utrzymania ruchu oraz serwisami krajowymi i zagranicznymi.

 

Specjalista ds. akcyzowo–celnych

Od kandydata na stanowisko Specjalisty ds. akcyzowo–celnych oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego.
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu składu podatkowego.
 • Znajomości procedur i przepisów celno-podatkowych.
 • Znajomości języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 • Bardzo dobrej znajomości systemów operacyjnych MS Windows oraz pakietu MS Office.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętności obsługi urządzeń biurowych.
 • Wysokich zdolności interpersonalnych.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
 • Staranności, systematyczności, odpowiedzialności.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Wysokich umiejętności analitycznych i umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, organizacyjnych.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie składu podatkowego w zakresie:
  • Obsługi systemu EMCS, programu akcyzowego, komunikatów celnych;
  • Prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych;
  • Realizacji/obsługi dostaw surowca i sprzedaży produktu;
  • Współpracy z kontrahentami i firmami transportowymi;
  • Uczestnictwa w czynnościach organów celnych wykonywanych na terenie składu podatkowego;
  • Sporządzania raportów, analiz, innej dokumentacji dot. składu podatkowego;
  • Koordynowania saldowania wyrobów akcyzowych;
  • Kontroli stanów magazynowych.

 

Kierownik laboratorium

Od kandydata na stanowisko Kierownika laboratorium oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (chemiczne lub pokrewne).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika laboratorium lub minimum 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku laboranta.
 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem.
 • Znajomości procedur, norm i regulacji prawnych obowiązujących w laboratorium.
 • Wiedzy z zakresu metod i narzędzi pomiarowych.
 • Umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz rekomendowania rozwiązań.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Umiejętności ustalania priorytetów.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego/niemieckiego.
 • Bardzo dobrej znajomości systemów operacyjnych MS Windows oraz pakietu MS Office.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu, samodzielności.
 • Kompetencji interpersonalnych.
 • Kreatywności, innowacyjności.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie laboratorium według obowiązujących norm prawnych.
 • Zarządzanie podległą grupą pracowników laboratorium.
 • Organizacja pracy laboratorium.
 • Nadzór nad przeprowadzaniem analiz, pomiarów i testów jakościowych produktów oraz procesów produkcyjnych.
 • Kontrola testów oraz pomiarów produktów w celu rozwiązywania problemów jakościowych.
 • Nadzór nad narzędziami kontrolnymi i pomiarowymi oraz ich walidacją i kalibracją.
 • Określanie potrzeb oraz przygotowywanie planów inwestycyjnych związanych z rozwojem laboratorium i zakupem nowych urządzeń.
 • Ocena skuteczności przeprowadzanych testów oraz pomiarów.
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji.
 • Reprezentowanie spółki przed organami kontrolującymi.

 

Laborant

Od kandydata na stanowisko Laboranta oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (chemiczne lub pokrewne).
 • Doświadczenia w pracy w laboratorium min. 1 rok.
 • Znajomości podstawowych zasad, technik laboratoryjnych.
 • Umiejętności obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych.
 • Umiejętności wykonywania analiz chemicznych.
 • Umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków oraz rekomendowania rozwiązań.
 • Znajomości języka angielskiego/niemieckiego – dodatkowy atut.
 • Bardzo dobrej znajomości systemów operacyjnych MS Windows oraz pakietu MS Office.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Umiejętności obsługi urządzeń biurowych.
 • Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole.
 • Dobrej organizacji pracy własnej.

Zakres obowiązków:

 • Obsługa laboratorium w zakresie:
  • Wykonywania analiz fizyko-chemicznych;
  • Obsługi programu komputerowego;
  • Ewidencjonowania próbek;
  • Rejestracja wyników przeprowadzonych badań;
  • Współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi;
  • Wystawiania dokumentów POS;
  • Sporządzania raportów, analiz, innej dokumentacji dot. laboratorium;
  • Współpracy z innymi działami spółki.


LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Zimna 11, 20-204 Lublin


Brak ofert pracy

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy kliknij tutaj >